Quyết định 04/2018/QĐ

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã được cấp giấy phép khai thác trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện quy định về hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư, có trách nhiệm nộp chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi ...

Đọc thêm

Cơ cấu tổ chức

Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Tính đến ngày 25/9/2019) Danh sách trữ lượng khoáng sản được phê duyệt trữ lượng theo Luật Khoáng sản năm 2010 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng (Tính đến ngày 25/9/2019)

Đọc thêm

Website Văn phòng Chính phủ | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức ...

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Đọc thêm

Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than

Theo kế hoạch sắp xếp, 16 đơn vị sẽ giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - TKV; 8 đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại. 5 doanh nghiệp do TKV nắm giữ vốn điều lệ gồm: Tổng công ty Công nghiệp ...

Đọc thêm

Thông tư quy định thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản ...

Mar 10, 2015· Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT về việc thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản vàng được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, áp dụng cho tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản ...

Đọc thêm

Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ đảm nhận tối đa 2 ...

Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ đảm nhận tối đa 2 đề án trong cùng một thời gian Đọc bài Lưu Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài Nguyên môi trường quy định về điều kiện của tổ chức ...

Đọc thêm

Thông tư 03/2015/TT

- Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản. Theo đó, Thông tư quy định rõ về đánh giá cấp trữ lượng và cấp tài nguyên, phân chia nhóm mỏ và yêu cầu về kỹ thuật thăm dò.

Đọc thêm

Áp dụng Bộ đơn giá các công trình khảo sát, thăm dò Than ...

Chủ trì tổ chức nghiệm thu các công trình khảo sát, thăm dò đã thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/9/2018. Khối lượng này, áp dụng theo Bộ đơn giá các công trình khảo sát, thăm dò Than và Khoáng sản kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TKV ngày 26/01/2015, hệ số thanh toán 0,9.

Đọc thêm

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

Cơ cấu tổ chức; Chức năng nhiệm vụ ... Tin tức chuyên ngành; Lượt xem: 232. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản 28/02/2020. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng ...

Đọc thêm

4 tổ chức được hành nghề thăm dò khoáng sản

Theo Nghị định, tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP, gồm: 1- …

Đọc thêm

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Thông tin chính thống hoạt …

Đọc thêm

Thông tư 38/2010/TT

Tổ chức, cá nhân được phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại khoản 6 Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP nay có chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được xác định như chuyển nhượng dự …

Đọc thêm

Thông tư 45/2016/TT

May 20, 2019· 1. Việc lập đề án thăm dò khoáng sản phải căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bao gồm: Tài liệu khảo sát, tài liệu địa chất của các giai đoạn trước làm cơ sở cho lựa chọn diện tích và đối tượng khoáng sản thăm dò hoặc kết quả khảo sát, lấy mẫu để khoanh định diện ...

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò ...

Theo quy định tại Điều 26, Điều 27, Luật Khoáng sản thì quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản cụ thể như sau: A. Quyền: 1 - Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực ...

Đọc thêm

Trang chủ | Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam

Ngày 03 đến ngày 04 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đại hội Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và khoáng sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng được tổ chức.

Đọc thêm

Download tổng cục Địa chất và khoáng sản

Phát hành: Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 26/2011/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đọc thêm

Hưng Yên: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng ...

CƠ CẤU TỔ CHỨC. ... Hưng Yên: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Đăng ngày 29 - 08 - 2017. .

Đọc thêm

Thông tư 17/2012/TT

2. Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này được quản lý, lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đọc thêm

Thông tư 23/2018/TT

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư

Đọc thêm

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ ...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường _____ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm ...

Đọc thêm

1. Tổ chức thu và người nộp ...

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khi trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản phải nộp phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 2. Tổ chức thu ...

Đọc thêm

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản – Wikipedia tiếng Việt

Ngày 01/7/2011 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tái thành lập, sau đổi tên là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.. Tháng 02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục như hiện nay.

Đọc thêm

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là tổ chức trực thuộc […]

Đọc thêm

Thông tư quy định thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản ...

Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT về việc thăm dò, phân cấp trữ lượng khoáng sản vàng được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, áp dụng cho tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản ...

Đọc thêm

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Thứ tư, 13/12/2017, 17:45 (GMT+7) (Chỉ đạo điều hành) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản …

Đọc thêm

Thông tư 17/2012/TT

2. Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này được quản lý, lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.

Đọc thêm

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ...

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đọc thêm

Thăm dò khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ

Thăm dò khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ Thứ năm, 09-04-2020 | 10:29:00 AM GMT+7 Bản in Email Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ.

Đọc thêm

Thông tư 45/2016/TT

1. Việc lập đề án thăm dò khoáng sản phải căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bao gồm: Tài liệu khảo sát, tài liệu địa chất của các giai đoạn trước làm cơ sở cho lựa chọn diện tích và đối tượng khoáng sản thăm dò hoặc kết quả khảo sát, lấy mẫu để khoanh định diện ...

Đọc thêm

Sơn La tổ chức triển khai xác định chi phí đánh giá tiềm ...

Ngày 01/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư.

Đọc thêm

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản …

Đọc thêm

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức. CƠ CẤU TỔ CHỨC. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH. Giấy phép: 35 03 000009. Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại: (0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . Fax: (0256)3822497 .

Đọc thêm