Quy định về các loại chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Quy định về các loại chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu được cụ thể hoá tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đọc thêm

Nghị định 25/2020/NĐ

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác ...

Đọc thêm

Lựa chọn nhà thầu là khâu quan trọng

Lựa chọn nhà thầu là khâu quan trọng. Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống vách nhôm kính là việc quan trọng, bởi họ trực tiếp tạo nên hiệu quả thẩm mỹ cũng như chất lượng cấu trúc vách kính của tòa nhà.

Đọc thêm

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Thời hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Đọc thêm

Quy định thẩm định, chi phí, đăng tải kết quả lựa chọn nhà ...

Jan 17, 2020· Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời ...

Đọc thêm

Quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư trong Nghị định hướng ...

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015).. Trước tình hình thực tế và tính cấp bách trong việc điều chỉnh quy định pháp luật về hoạt động đấu thầu ...

Đọc thêm

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

(Chinhphu.vn) – Trường hợp chủ đầu tư tự lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì nội dung công việc này không áp dụng được ...

Đọc thêm

Khi nào hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn ...

Biện pháp không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đến trước khi ký kết hợp đồng; trong trường …

Đọc thêm

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ...

Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020. Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 07 Cung cấp và xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị, với giá gói thầu là 130.511.262.881 đồng.

Đọc thêm

Quy trình Chỉ định thầu rút gọn và Các bước chỉ định thầu

– Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quy trình chỉ định thầu rút gọn. Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: (Điều 33,34 Luật ĐT số 43): 1.

Đọc thêm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

chỈ thỊ vỀ viỆc chẤn chỈnh cÔng tÁc ĐẤu thẦu, tĂng cƯỜng hiỆu lỰc, hiỆu quẢ vÀ ĐẨy lÙi tÌnh trẠng tiÊu cỰc, vi phẠm trong ĐẤu thẦu Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đọc thêm

DauThau.INFO: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:

VIP2QT: "Săn" kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu quốc tế VIP4: Trợ lý số cho nhà đầu tư thời đại 4.0 VIP5: "Săn" thông tin thầu có nguồn vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu …

Đọc thêm

.: VGP News :. | Tính chi phí trong quá trình lựa chọn nhà ...

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu chưa được quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị ông có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ xem ...

Đọc thêm

Quản lý rủi ro trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây ...

Bài viết chia sẻ ý kiến các thành viên Group Nghề xây dựng phần mềm Dự thầu GXD về Quản lý rủi ro trong đấu thầu và đựa chọn ...

Đọc thêm

Hướng dẫn quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: a) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Xem thêm: Yêu cầu số lượng nhà thầu tối thiểu đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu

Đọc thêm

Có được thay đổi đơn giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Theo đó, nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở quy định nêu trên. Chinhphu.vn Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu, đơn giá, mua sắm, dự án, gói thầu

Đọc thêm

Quy định về các loại chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Trường hợp cần phải giải quyết các kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng …

Đọc thêm

Nhà nước đấu thầu

Muốn tra cứu kết quả lựa chọn nhà thầu của một gói thầu cụ thể đòi hỏi người ta phải biết chính xác tên gói thầu ấy hoặc số thông báo mời thầu; bên mời thầu; thời điểm mở thầu (vì hệ thống chỉ tra cứu được trong khoảng thời gian 3 tháng)...

Đọc thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường

Đối với vấn đề lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường chỉ cần đảm bảo các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Đọc thêm

Quy định về lựa chọn nhà thầu trong Luật Đấu thầu

May 28, 2017· Trường hợp trong hợp đồng không yêu cầu nhà thầu phải có bảng phân tích đơn giá chi tiết và nhà thầu đã ký hợp đồng thì việc thanh toán được thực hiện theo hợp đồng đã ký và nhà thầu không có trách nhiệm cung cấp bảng phân tích đơn giá chi tiết.

Đọc thêm

Một vụ trúng thầu

Tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, trong nhiều trường hợp thực chất chỉ trên phương diện giấy tờ. Bởi đơn vị trúng thầu đã được lựa chọn trước đó, một cách thiếu tường minh, không công bằng, đặc biệt là các dự án liên quan đến nhà nước.

Đọc thêm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu KC2 thuộc Dự án Xây ...

Tên gói thầu: Gói thầu KC2- Tư vấn kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công xây dựng. Giá gói thầu tạm tính: 20 tỷ VNĐ. Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2017.

Đọc thêm

Quy định về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng ...

Trong thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải phải thể hiện rõ các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu, từng dự án: lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu ...

Đọc thêm

Điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà ...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đã được phê duyệt vào tháng 1/2020 (Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu là quý I/2020). Cơ quan ông Thanh đã lựa chọn nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh trong quý I/2020 và đang trình Sở Xây ...

Đọc thêm

Nhà thầu dự án Tropicana Nha Trang bị cấm vào công trường

Xem Video: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 31 dự á‌n có sử dụng đất. Khu phức hợp Thương mại – Khách sạn – căn hộ du lịch Tropicana Nha Trang (Tropicana Nha Trang) hay còn gọi là Beau Rivage Nha Trang tọa lạc tại số 40 Trần Phú, TP Nha Trang.

Đọc thêm

7 nội dung quan trọng về lựa chọn nhà thầu tại Nghị định 63

1/ Ưu tiên chọn nhà thầu đề xuất sử dụng nhiều lao động địa phương. Để dễ dàng, thuận tiện thực hiện ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 63 đã bổ sung quy định hoàn toàn mới về các nguyên tắc xác định ưu đãi so với trước đây.

Đọc thêm

Luật Xây dựng

Lựa chọn nhà thầu trong hoạtđộng xây dựng. 1. Lựa chọn nhà thầutrong hoạt động xây dựng được thựchiện đối với các công việc, nhóm công việchoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiếtxây dựng, lập dự án đầu tư xây dựngcông trình, khảo sát, thiết kế, thi ...

Đọc thêm

DauThau.INFO: Thi công xây dựng

Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.

Đọc thêm