'Công bộc' ở xứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bốn tháng sau (tháng 1 năm 2019), chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP, "luật hóa" tiêu chuẩn, định mức sử dụng công xa của "công bộc". Hai tháng sau nữa, Bộ GTVT ban hành thêm một thông tư chỉ để hướng dẫn thực hiện nghị định vừa kể, xác định những ...

Đọc thêm

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác ...

Thông qua việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước, giai cấp vô sản có thể học tập, kế thừa và phát huy có chọn lọc tất cả những tài sản vật chất - kỹ thuật và tinh hoa chất xám trong kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của các nhà tư bản cũng như tri thức khoa học - kỹ ...

Đọc thêm

Cội nguồn đích thực của từ Việt Cộng | Dân Luận

Để tránh nhà nước thực dân Pháp, các nhà các mạng Việt Nam thường chạy tới miền Nam Trung Quốc. Đến cuối những năm 1920, cả những người cộng sản lẫn những người dân tộc chủ nghĩa Việt Nam đều tìm nơi nương tựa và huấn luyện quân sự trong nước Cộng hòa Dân quốc của …

Đọc thêm

Chủ nghĩa thực dụng: Những nội dung căn bản

Việc chủ nghĩa thực dụng dùng hiệu quả của kinh nghiệm để thẩm định tất cả là nhằm phủ định thế giới bên ngoài và quy luật khách quan, về thực chất là đi theo con đường kinh nghiệm luận duy tâm của Béccơli, song, về hình thức có những điểm khác biệt sau:

Đọc thêm

Bác kháng nghị án tử hình Hồ Duy Hải là khai tử Pháp chế ...

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Hội đồng thẩm phán xét xử trái pháp luật với mặc định Hồ Duy Hải phạm tội. Như đã đề cập tại Kỳ 1 (1) của bài viết này, thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự là nhằm "xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ...

Đọc thêm

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen thuộc chủ quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Đối tƣợng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên

Đọc thêm

Quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa phương pháp luận ...

Dec 18, 2012· Nghiên cứu về quy luật phủ định của phủ định, chúng ta rút ra một số ý nghĩa phương pháp luận sau đây: Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về xu hướng phát triển của sự vật.

Đọc thêm

.: VGP News :. | Nghĩa vụ tiếp tục sử dụng lao động khi ...

Theo quy định của Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình ...

Đọc thêm

Thủ tướng Chính phủ điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu

1 · Chiều 29/7, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) trao đổi về triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và quan hệ hợp tác Việt Nam – EU trên các lĩnh vực.

Đọc thêm

Kế hoạch thực hiện Hiệp định hỗ trợ Hải quan Việt Nam ...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Đọc thêm

Giá trị tư tưởng, lý luận và sức sống của chủ nghĩa Mác ...

Chính thực tiễn của chủ nghĩa tư bản châu Âu đương thời đã được C.Mác mổ xẻ, phân tích, giải phẫu và minh chứng sâu sắc cho các quan điểm lý luận của mình. 2. Vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu phương thức sản ...

Đọc thêm

Nghị định thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước số 04 ...

Nghị định thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước số 04/2015/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 09/01/2015. Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đọc thêm

Chủ động tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do

Bnews Ngày 23/7, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên" đã làm việc với VCCI. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn ...

Đọc thêm

.: VGP News :. | Điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện ...

Theo Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm: - Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

Đọc thêm

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc …

CHÍNH PHỦ Độc lập Số: /2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM-Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2019 NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn chi tiết một sốN điều và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Đọc thêm

Chủ nghĩa thực dụng – Wikipedia tiếng Việt

Theo chủ nghĩa thực dụng, những hậu quả thiết thực và ảnh hưởng của một hành động sống hay một sự kiện tự nhiên xác định tầm quan trọng của một tư tưởng. Theo đó kiến thức của con người đối với con người thực dụng có thể sai lầm (fallibilism).

Đọc thêm

Nghị định số 11/2013/NĐ

10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 18. Nghĩa vụ của chủ đầu tư thứ cấp. 1. Chủ đầu tư thứ cấp có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các Khoản từ 1 đến 8 Điều 17 của Nghị định này. 2.

Đọc thêm

Chủ nghĩa thực dụng trong triết học – tailieuontap

Dec 18, 2012· Chủ nghĩa thực dụng, với tư cách là một trường phái triết học, đã ra đời trong các năm 1871 – 1874, khi Câu lạc bộ siêu hình học ở trường Đại học Cambrit được thành lập.Đó là một hội học thuật do một số giáo viên của trường tổ chức ra. Người sáng lập ra chủ nghĩa thực dụng …

Đọc thêm

Vai trò của nghị định trong hoạt động quản lý hành chính ...

Bài viết khái quát về khái niệm, vai trò và những yêu cầu về soạn thảo nghị định - một loại quyết định hành chính quy phạm, từ đó giúp nâng cao chất lượng của nghị định trong quản lý hành chính nhà nước. Từ khóa: Chính phủ,

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ 1

* Quy luật phủ định của phủ định chỉ ra khuynh hướngvận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. 3.3.2. Quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại (Quy luật lượng đổi chất đổi) 3.3.2.1. Khái niệm

Đọc thêm

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa CHÍNH PHỦ

Đọc thêm

Nghị định 123/2017/NĐ

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ ...

Đọc thêm

Quy luật phủ định của phủ định và vận dụng quy luật này ...

Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định. Quy luật phủ định của phủ định giúp ta hiểu biết 1 cách đúng đắn về xu hướng của sự phát triển và được diển ra trong quá trình quanh co, phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực đời sống xã hội.

Đọc thêm

Bác kháng nghị án tử hình Hồ Duy Hải là khai tử Pháp chế ...

Điều 17 (Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng) Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: "Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật và phải chịu ...

Đọc thêm

Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện ...

Phủ định biện chứng là sự "tự thân phủ định", tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại, phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại, phát triển một khi nó tất yếu phải vượt qua hình thái cũ và tồn tại dưới hình thái mới.

Đọc thêm

Quyết định 19/2020/QĐ

Chủ xe phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối lần đầu từ 31/12/2021 Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về thu phí dịch vụ sử dụng …

Đọc thêm

Quy luật phủ định – Wikipedia tiếng Việt

Quy luật phủ định hay quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác - Lênin, chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển, theo đó sự phát triển của sự vật, hiện tượng có xu hướng, khuynh hướng lặp lại giai đoạn đầu nhưng ở trình độ cao ...

Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Anh sang thăm Việt Nam (4-5-1957). (Ảnh: Tư liệu).Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại của Đảng càng có ý nghĩa lý luận và thực …

Đọc thêm

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật vừa được Quốc ...

Reatimes.vn Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Sáng 10/7, tại Phủ ...

Đọc thêm

Tìm Hiểu Về Chủ Nghĩa Thực Dụng Của Hoa Kỳ

Jan 24, 2018· Lê Văn Bỉnh Nhiều người trong chúng ta thường nói rằng người Mỹ –dùng chung cho cá nhân, chính trị gia, định chế, chính phủ –theo "chủ nghĩa thực dụng" (pragmatism). Khi tỏ ý chê bai, thì phê phán này có nghĩa là người Mỹ không có một lý tưởng rõ ràng, hễ thấy điều […]

Đọc thêm

Website Văn phòng Chính phủ | Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu ...

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022 tại Nghị định số 57/2019/NĐ-CP.

Đọc thêm

Chống chủ nghĩa cơ hội để xây dựng Đảng trong sạch, vững ...

Có một thực tế không thể phủ nhận là, chủ nghĩa cơ hội hiện luôn song hành cùng với phong trào cộng sản, vì thế, V.I.Lênin nhấn mạnh không chỉ Đảng Bônsêvích Nga mà nếu các Đảng Cộng sản khác mà lơ là, mất cảnh giác và không chủ động, thường xuyên tiến hành ...

Đọc thêm

Nguyên tắc, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân ...

Bên cạnh đó, việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của ...

Đọc thêm